CeMAT 2018- A Logisztika 4.0 és az Ipar 4.0 találkozása
2017-11-13

IT cégek figyelem- akár 50 Millió forint támogatás járhat

A felhívás célja: A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program kiemelt célja a vállalkozások nemzetközi versenyképességének javítása. A digitális gazdaság jelentős értéket képvisel a magyar gazdaságban: a GDP több, mint 21-22 %-át, a foglalkoztatás több, mint 15,5%-át, a magyar K+F ráfordítások több, mint 10 %-át, az export 8,3%-át a digitális (termelő, szolgáltató és felhasználói) gazdaság adja.

A felhívás az alábbi két célterületen kívánja támogatni a leendő igénylőket:

 • az infokommunikációs ágazatban működő mikro-, kis- és középvállalkozások által előállított termékek és szolgáltatások piacosítása, és
 • nemzetközi piacokra való belépése.

A felhívás célja, hogy vissza nem térítendő támogatás és kölcsön együttes biztosítása révén segítse az újszerű infokommunikációs ötletek piaci termékké és szolgáltatássá fejlesztését, bevezetését, és üzleti hasznosítását, és a már külpiaci tevékenységet folytató mikro-, kis- és középvállalkozások újabb nemzetközi piacokra lépésének elősegítését.

A támogatási kérelmek benyújtása 2017. február 2-től 2019. február 2-ig lehetséges.

Főbb tudnivalók a pályázatról:

 • Pályázat címe: GINOP-3.1.2-8.2.4-16 – Az infokommunikációs ágazatban működő mikro-, kis-és középvállalkozások által előállított termékek és szolgáltatások piacosításának, nemzetközi piacokra való belépésének támogatása
 • Pályázók köre: mikro-, kis-és középvállalkozások
 • Megvalósítás helyszíne: Magyarország egész területe, Budapest és Pest megye kivételével
 • Támogatható tevékenységek köre: nemzetközi szakkiállításon, termékbemutatón, konferencián, rendezvényen történő részvétel; marketing és kommunikációs költségek; tanácsadás igénybe vétele; piackutatás; fejlesztők, tesztelők és külpiaci tevékenységért felelős munkatárs bérköltségei
 • Támogatás mértéke:
  – vissza nem térítendő támogatás és a visszatérítendő hitel kombinációja
  – vissza nem térítendő támogatás: legfeljebb 40%
  – kölcsön (visszatérítendő támogatás): legfeljebb 50%
  – önerő: legalább 10%
 • Támogatás összege:
   vissza nem térítendő támogatás:
  > 2015. évi exportárbevétel 10% alatt: minimum 2 millió Ft, maximum 25 millió Ft
  > 2015. évi exportárbevétel 10% vagy a felett: minimum 2 millió Ft, maximum 40 millió Ft
  – kölcsön (visszatérítendő támogatás):
  > 2015. évi exportárbevétel 10% alatt: minimum 2,5 millió Ft, maximum 32 millió Ft
  > 2015. évi exportárbevétel 10% vagy a felett: minimum 2,5 millió Ft, maximum 50 millió Ft

Milyen feltételeknek kell megfelelnie a pályázó vállalkozásnak?

 • Legalább 2 lezárt, teljes üzleti év
 • Átlagos statisztikai állományi létszám 2015-ben: legalább 1 fő
 • Éves nettó árbevétel 2015-ben: legalább 15 millió Ft
 • Gazdálkodási forma: jogi személyiségű gazdasági társaság
 • Azok a vállalkozások, akik az alábbi TEÁOR’08 főtevékenységgel rendelkeznek és/vagy a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben az árbevételük legalább 50%-a infokommunikációs tevékenységből (lásd TEÁOR’08 lista alább) származott:
  – 2620 Számítógép, perifériás egység gyártása
  – 5821 Számítógépes játék kiadása
  – 5829 Egyéb szoftverkiadás
  – 6110 Vezetékes távközlés
  – 6120 Vezeték nélküli távközlés
  – 6130 Műholdas távközlés
  – 6190 Egyéb távközlés
  – 6201 Számítógépes programozás
  – 6202 Információtechnológiai szaktanácsadás
  – 6203 Számítógép-üzemeltetés
  – 6209 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
  – 6311 Adatfeldolgozási szolgáltatás
  – 6312 Világháló-portáli szolgáltatás
  – 6399 M.n.s. egyéb információs-szolgáltatás

A pályázat keretében a következő tevékenységek megvalósítására lesz lehetőség:

 • Nemzetközi szakkiállításokon, konferenciákon, egyéb rendezvényeken való részvétel: regisztrációs díj, standbérlet díj, marketing és grafikai költségek, szállítmányozás, utazás és szállás költségek
 • Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei: social media, média-megjelenések, marketing-és külpiacra lépési stratégia kidolgozásának költsége
 • Marketing és üzleti tanácsadás igénybe vétele
 • Piackutatás, ügyféladatbázis vásárlás, szervezett üzleti partnerkeresés
 • Meglévő és új honlap fejlesztési költségei
 • Munkatársak bérköltségei: külpiaci tevékenységért felelős munkatárs, termékek továbbfejlesztését végző fejlesztők és tesztelők